BARTOŇ, Josef. Review: Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení. Ed. Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 212-214, feb. 2017. ISSN 2336-3398. Available at: <http://www.theologica.cz/index.php/theologica/article/view/220>. Date accessed: 18 june 2019. doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.11.