Bartoň, J. (2017). Review: Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení. Ed. Ondřej Koupil a Jiří M. Havlík. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 7(1), 212-214. doi:10.14712/23363398.2017.11