Acta Universitatis Carolinae Theologica

AUC Theologica je recenzovaný teologický časopis vydávaný Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Vychází dvakrát ročně péčí mezinárodní redakční rady a publikuje články české i zahraniční. Volně přístupný archiv. Na stránkách časopisu naleznete všechna čísla AUC Theologica včetně čísla aktuálního v režimu open access. Čísla v prodeji. Časopis vydává Nakladatelství Karolinum a jednotlivá čísla je možné zakoupit v jeho prodejně či e-shopu. Publikování v časopisu. Redakce zve autory, aby své články a další příspěvky publikovali v AUC Theologica. Potřebné informace lze nalézt na stránce Pro autory.


Obálka AUCT 2/13

Oznámení

 

Vyšlo číslo 2/2016 „Levinas a teologie“

 
V posledních prosincových dnech vyšlo nové číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica věnované Emmanuelu Levinasovi a teologii. Tematická část čísla přináší podnětné články od Jakuba Sirovátky, Jolany Polákové, Petra Slámy, manželů Nobleových a Erwina Dirscherla. Číslo obsahuje i několik studií věnovaným různorodým tématům, zprávy a recenze. Celé číslo je dostupné online na stránkách časopisu.  
Publikováno: 2017-01-02
 

Redakce: AUC Theologica zařazena do DOAJ

 

Časopis AUC Theologica byl k 17. dubnu 2016 zařazen do Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ poskytuje seznam časopisů s volným přístupem, který se chce stát rozcestníkem při hledání kvalitních recenzovaných prací, které jsou veřejně dostupné. Členství v DOAJ znamená pro naši redakční radu závazek pokračovat v důrazu na kvalitu příspěvků, transparentnost recenzního řízení a dostupnost zveřejněných článků v režimu open access. Doufáme, že zařazení do DOAJ napomůže tomu, aby práce našich autorů byly na internetu „dobře viditelné“ a snadno dostupné.

 
Publikováno: 2016-04-18
 

AUC Theologica 2/2015 o duchovním doprovázení

 
Poslední číslo časopisu AUC Theologica 2/2015 se ve své tematické části věnuje jedné z aktuálních problematik současné spirituální teologie, jíž je duchovní doprovázení. Oslovení autoři (Pavel V. Kohut, Amedeo Cencini, František Hylmar, Štěpánka Syrovátková) teologicky reflektují svou dosavadní zkušenost v oblasti duchovního doprovázení a představují čtenářům, jaké jsou podle nich základní principy rozvoje a reálné problémy v duchovním doprovázení na cestě k životu podle křesťanských hodnot.  
Publikováno: 2016-01-18 Více...
 

Redakce: AUC Theologica 1/2015 o Janu Husovi, následovnících a katolické teologii

 

Titulní stránkaRedakce časopisu AUC Theologica, vydávaného Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, se rozhodla přispět k letošnímu šestistému výročí smrti rektora pražského vysokého učení a katolického kněze Jana Husa nově publikovaným tematickým číslem věnovaným vztahu Husa a jeho následovníků a katolické teologie. Tento skromný chápe také jako odpověď na slova Jana Pavla II. pronesená na mezinárodním husovském sympóziu v Římě roku 1999: „Nejlepší obranou proti ideologickým, politickým i ekonomickým překážkám a tlakům mocných a proti deformacím z nich případně plynoucím je poctivé vědecké bádání.“

 
 
Publikováno: 2015-06-09 Více...
 

Redakce: AUC Theologica v indexech ERIH PLUS a LITaRS

 

Časopis AUC Theologica byl k dnešnímu dni zařazen do indexů ERIH PLUS a LITaRS, Louvain Index of Theology and Religious Studies for Journals and Series.

Index ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) je následovníkem a rozšířením evropské databáze ERIH také o společenské vědy. 

Index LITaRS tvoří základ prestižních bibliografií Ephemerides Theologicae Lovanienses a Revue d’Histoire Ecclesiastique.

 
Publikováno: 2015-01-27 Více...
 

Redakce: AUC Theologica 2/2014 se věnuje přístupům k Písmu

 

Letošní druhé číslo časopisu AUC Theologica se věnuje současným přístupům k Písmu. Studium Písma svatého, bible, označuje křesťanská tradice opakovaně za „duši veškeré teologie“ (DV 24). Dnešní člověk pak hledá stezky, kudy k biblickému textu přistupovat, a nemůže se neptat po jeho smyslu a po způsobu, jak jej vyložit aktuálně pro dnešní církev, pro dnešního člověka a pro dnešní svět.

 
Publikováno: 2014-12-10 Více...
 

Redakce: AUC Theologica v databázi CEJSH

 

Časopis AUC Theologica byl přijat do databáze Central European Journal of Social Sciences and Humanities, založené a spravované akademiemi věd visegrádské čtyřky. Doufáme, že práce našich autorů tak bude ještě lépe k dispozici badatelům především dalších vědeckých disciplin.

 
Publikováno: 2014-12-05
 
Více oznámení...