Čtenáři se mohou zaregistrovat, aby jim přicházela oznámení o nově vydaných čísel tohoto časopisu. Použijte odkaz Registrovat v horní části domácí stránky časopisu. Seznam čtenářů rovněž umožňuje časopisu doložit určitou úroveň podpory nebo čtenosti časopisu. Viz též Prohlášení o soukromí tohoto časopisu, které ujišťuje čtenáře, že jejich jméno a emailová adresa nebudou použity pro jiné účely.